Zápis detí

Riaditeľstvo Materskej školy Bíňovce oznamuje rodičom, že dňa

 12.05.2020
v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod.
sa uskutoční zápis do materskej školy na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021.

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie bez potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu dostanú rodičia pri zápise v materskej škole. Vstup do priestorov MŠ a šatne bude možný len s ochranou tváre (nos, ústa), každý musí mať rúško a hygienické rukavice. Prosíme o rešpektovanie regulovaného vstupu do budovy MŠ a udržiavanie bezpečných vzdialeností.

Vyplnené a podpísané žiadosti budú rodičia odovzdávať 14.05.2020 od 8:00 hod. do 11:00 hod. za dodržania bezpečnostných podmienok (rúško, rukavice).