Školský poriadok

Prevádzka MŠ je denne od 06:45 do 15:45 hodiny

Denný poriadok

WordPress Tables Plugin

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická flexibilitou striedania spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky.

Denný poriadok zabezpečuje:

  • vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností,
  • vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí,
  • zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).