Školský vzdelávací program

Obsahové celky učebných osnov ŠKVP

Obsah učebných osnov bol rozpracovaný do 10 obsahových celkov, ktoré boli realizované v priebehu 10 mesiacov školského roka (interný materiál školy). Plynule na seba nadväzovali, boli záväzné. Jednotlivé témy boli realizované a rozpracované v plánoch VVČ ako týždenné. Časový priestor na realizáciu obsahu tém zostával otvorený, flexibilný, dostatočne voľný s priestorom na rešpektovanie aktuálnej situácie, aktívneho vstupu detí a tvorivosti učiteliek.

September: Kam patrím

Vitajte v škôlke
Naše druhé mamy
Čo robíme celý deň
Spoznávam svoju obec

Október: Farebná jeseň

Počasie
Čo skrýva záhrada
Farebná jeseň
Lesným chodníčkom

November: Rastieme zdravo

Hlava, ramená, kolená, palce
Chcem byť zdravý
Zdravé zúbky
Bezpečne do škôlky
Výlet kozmickou loďou

December: Čas vianočný, čas sviatočný

Hurá Mikuláš
Koľko darčekov, toľko priateľov
Vianoce u nás

Január: Čaro zimy

Zima- ročné obdobie
Zvieratká v zime
Čím chcem byť
Fašiangová zábava

Február: Zimná víla láka

Zimné radovánky
Zázračné rukavice
Filip a votrelci
Premeny vody

Marec: Keď jar zaťuká

Kniha náš kamarát, Gašparka má každý rád
Maľované čítanie
Priletela jar- prileteli vtáčiky
Veľká noc

Apríl: Naša Zem je guľatá

Všetko vonia a kvitne
Bzučí, bodá, štípe
Zvieratá a ich mláďatá
Čo sa z čoho vyrába, úžitok zvierat

Máj: Srdiečkový máj

Kde kto býva
Moja rodina, moja mama
Čo sa skrýva v rybníku
Morský svet

Jún: Hurá leto

Týždeň plný radosti
Hry a športy
Zoo
Hurá leto
Cestujeme na prázdniny