Zápis na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo MŠ Bíňovce oznamuje, že v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zápis detí – prijímanie žiadostí do materskej školy uskutoční v dňoch: od 09.05.2022 – do 13.05.2022 od 7:00 hod. – do 15:00 hod. v budove[…]